lørdag den 28. januar 2012

Et ord til dagen

Jesus siger, at vi altid kan komme til Ham, og Gud ønsker, at vi vil investere i Ham både med tid og ressourcer. Men Han har også krav:Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. (Luk. 14:26-27).
”Gør jer ikke til ét med de vantro. Kan godhed og ondskab arbejde sammen? Kan lys og mørke danne team?” (2. Kor. 6:14). Bliv ikke en vantro, ”pas på ikke at være ulydige, for når gud taler, er der både liv og kraft i hans ord.” (Hebr. 4:12), men hent din styrke hos Ham der giver. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: »Hvis nogen vil følge efter mig ”skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det(Mark. 8:34-35). Lad Jesus have førstepladsen i dit liv! Og løb for Ham, for der vil du altid vinde. Selvom der kan mødes modstand, vil man slutte af med sejr og det evige liv. Amen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar